Discography

Albums:
Antis (Duck), 1987 & 2003 // Ša! (Shh!), 1988 & 2003 // Dovanėlė (Little present), 1988 & 2003 // Bjaurioji Antis (Ugly Duck), 1986 & 1994 // Retas paukštis (Rare Bird), 1994 // Geriausios dainos (The Best Songs), 1995 & 2006 // Kažkas atsitiko (Something happened), 2003 // Visa Antis (Whole Duck), 2003 // Ančių dainos (Ducks songs), 2007 // Zuikis Pleibojus (Playboy Bunny), 2009

Other publications:
Kažkas atsitiko (Something happened), 1986 (VHS) / / Paskutinis legendinės grupės koncertas (The last concert of the legendary group), 1996 (VHS) / / Gyva (Live), 2003 (DVD) / / Rugpjūčio 33 (August 33), 2008 (DVD) / / Zuikis Pleibojus (Playboy Bunny), 2010 (LP)


Radio singles:
(...)
Mes rimti! (We are serious!), 2007 / / Buržujus (Bourgeois), 2008 / / Auksinis Buda (Gold Buddha), 2008 / / Girtuoklis (Drunkhard), 2008 / / Aš pasitaisysiu (I pick up), 2009 / / Sparnai (Wings), 2010